Fordalen.no

Fordalen

 

BjørkFordalen er en sidedal til Gauldalen. Elva Fora har sitt utspring ved foten av Forolhogna (1332 m.o.h.) i Forolhogna nasjonalpark. Elva tar først en tur innom Holtålen kommune. Den renner så videre inn i Nekjådal statsalmenning i Midtre Gauldal. Etter hvert kommer elva inn på privat grunn, i (det vi til daglig kaller) Fordalen. Fora munner ut i Gaula ved Forsetmoen, midtveis mellom Trondheim og Røros. For å komme inn i Fordalen tar man av fra FV 30 der veien krysser Gaula, ca. 25 km. fra Støren. I Fordalen er det muligheter for fiske, jakt og friluftsliv. Flere grunneierlag er representert i dalen. Innerst i dalen er det seterdrift.

 

 

Fordalen Østre Utmarkslag (FØU) har sitt område på østsida av Fora, helt fra Forosen og opp til Nekjådal statsalmenning. Til sammen ca. 40 000 daa.

Leder: Arnt Egil Aune (mob. 913 96 969)

Kontaktperson for småviltjakt: Steinar Løvrød (mob. 908 86 549)

 

Fordalen Vestre Utmarkslag har sitt område på vestsiden av Fora (FVU)

Leder: Hans Martin Hegseth (mob. 997 70 408)

Per Ingulf Høen (mob 918 30 694) kan også kontaktes

 

FORDALSVEIEN har fått egen fane på sidene våre. Se også Facebooksiden for Fordalsvegen.

Utmarkslaget og flere aktører har samarbeid med Fordalsveien om bua på Vollen hvor en betaler veiavgift m.m.

Det er nå innstallert betalingsterminal i bua, kan også bruke Vipps.

Her kan det betales vegavgift, fiskekort, parkering m m

Les mer om den under fane "Fordalsveien"

 

Leie hytte ? Mere info kommer senere.

 

Velkommen til Fordalen!